چرا شاتل موبایل؟
service coverage

پوشش سراسری 3G/4G
در کل کشور

vas

فروش و پشتیبانی ۲۴/۷
غیر حضوری و تلفنی دوزبانه

fast network

FMC

Free Net

تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت

Data Rollover

انتقال حجم
باقی مانده دیتا

tariffs

بسته‌ها و تعرفه‌های
مقرون به صرفه
self care

مدیریت آسان و شفاف
حساب‌کاربری

Exclusive No.

پیش شماره
۰۹۹۸ با کد ۱

Tech

راهکارهای سازمانی
یکپارچه ثابت و سیار

vas

خدمات محتوایی و
ارزش افزوده

service center

بیش از ۴۰۰ دفتر انحصاری
فروش و خدمات در سراسر کشور

shatel

و شرایط ویژه برای
شاتلی‌ها