شاتل موبایل > روش‌های شارژ

 

برای خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی سیم‌کارت‌های شاتل موبایل نیز می‌توانید به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

 

  • شماره گیری کد دستوری  #7*: از طریق این کد دستوری می‌توانید به صورت مستقیم سیم کارت شاتل موبایل خود را شارژ و همچنین بسته‌های اینترنتی خریداری کنید.
  • شماره گیری کد دستوری  #1*: از طریق این کد دستوری می‌توانید با اعتبار موجود در سیم‌کارت خود، بسته‌های اینترنتی را خریداری کنید. برای شارژ مستقیم می‌توانید از #7* استفاده کنید.
  • شماره گیری کد دستوری #789*:  از طریق این کد دستوری می‌توانید به صورت مستقیم سیم کارت شاتل موبایل خود را شارژ و همچنین بسته‌های اینترنتی خریداری کنید.
  • مراجعه به کنترل حساب اینترنتی شاتل موبایل من
  • خرید شارژ به صورت مستقیم
  • اپلیکیشن echarge: با دانلود اپلکیشن echarge می‌توانید  حساب شاتل موبایل خود را شارژ و بسته‌های اینترنت همراه را خریداری کنید.
  • مراجعه حضوری به نمایندگان شاتل موبایل در سراسر کشور