تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت

شاتل موبایل برای نخستین بار در ایران و با هدف کاهش پیچیدگی‌های انتخاب بسته و عدم تحمیل هزینه اینترنت مصرف آزاد، امکان استفاده از تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت همراه را برای مشترکین بسته‌های آغازین خود فراهم کرده است.

بر این اساس، در صورتیکه شما دارای یکی از بسته‌های آغازین (بجز بسته آغازین پایه) بصورت فعال باشید، با تمام شدن حجم اینترنت بسته آغازین خود و پیش از تمدید خودکار دوره بسته آغازین، می‌توانید مابقی ترافیک اینترنت مورد نیاز خود را تا پایان دوره بسته آغازین به صورت آزاد و بدون نیاز به خرید بسته مجدد با تعرفه ویژه ۰.۰۷۵ ریال به ازای هر کیلوبایت یا به عبارتی ۷۸.۶۵۰ ریال به ازای هر گیگابایت (بجای ۶.۰ ریال به ازای هر کیلوبایت معادل ۶۲۹.۱۴۵ ریال برای هر گیگابایت) مصرف کنید.

عرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت همراهاین سرویس با اتمام حجم اینترنت پیش از اتمام اعتبار زمانی بسته به صورت خودکار فعال می‌شود و در صورتی که مشترک آگاهانه یا به صورت اتفاقی در حال استفاده از اینترنت آزاد باشد، نرخ آن با تعرفه ویژه محاسبه خواهد شد.