FAQs > خدمات همگرای ثابت و بی سیم (FMC) > آیا شهر من تحت پوشش ارایه سرویس FMC است؟

آیا شهر من تحت پوشش ارایه سرویس FMC است؟

Date

برای ارایه این سرویس، نیاز است شهر شما جزو مناطق تحت پوشش سرویس شاتل موبایل باشد، برای اطلاع از مناطق تحت پوشش اینجا کلیک کنید.