FAQs > سیم کارت هوشمند با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > کدام مناطق تحت پوشش شبکه 4G هستند؟

کدام مناطق تحت پوشش شبکه 4G هستند؟

Date

توسعه پرشتاب شبکه 4G/LTE شاتل موبایل در حال انجام است و به زودی شهرها و مناطق بیشتری تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت. نقشه مناطق تحت پوشش شبکه 4G/LTE نیز بزودی در صفحه مناطق تحت پوشش در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اما برای مشاهده اسامی شهرهایی که تاکنون شبکه 4G/LTE شاتل موبایل در آنها فعال شده است می توانید به بند ششم توضیحات در این صفحه رجوع کنید