FAQs > خدمات همگرای ثابت و بی سیم (FMC) > در صورت وجود مشکل در استفاده از سیم‌کارت مشترک باید با کدام واحد در تماس بود؟

در صورت وجود مشکل در استفاده از سیم‌کارت مشترک باید با کدام واحد در تماس بود؟

Date

پس از فعال‌سازی سیم‌کارت در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی باید با پشتیبانی سیم‌کارت‌های شاتل موبایل پیگیری شود. برای تماس با این واحد می‌توان با شماره 09981000000 (داخلی2) و یا 91000000 (داخلی 4) تماس گرفت.