FAQs > سیم کارت هوشمند با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > در چه بازه زمانی سیم کارت مشمول پروسه سلب امتیاز می شود؟

در چه بازه زمانی سیم کارت مشمول پروسه سلب امتیاز می شود؟

Date

در صورتیکه مشترک هیچ گونه فعالیتی در طول یه بازه سه ماه (به جز تراکنش های رایگان) نداشته باشد شاتل موبایل می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم نسبت به سلب امتیاز اقدام نماید.منظور از فعالیت « تماس ورودی، تماس خروجی،پیامک خروجی، پیامک ورودی(بجز تبلیغات و پیامک های شاتل موبایل)، خرید شارژ و بسته، انتقال اعتبار و استفاده از دیتای اینترنت همراه است»