FAQs > خدمات همگرای ثابت و بی سیم (FMC) > در صورت خرید بسته اینترنت شاتل موبایل جدید آیا تخصیص ماهانه سرویس FMC متوقف خواهد شد؟

در صورت خرید بسته اینترنت شاتل موبایل جدید آیا تخصیص ماهانه سرویس FMC متوقف خواهد شد؟

Date

خیر در بسته های اینترنت شاتل موبایل مفهوم تغییر سرویس وجود ندارد و مشترکین قادرخواهند بود که به طور همزمان نسبت به خرید چند بسته  اینترنت اقدام نمایند . با این توضیح چنانچه طرح FMC  فعال دارید و حجم ماهانه تخصیص داده شده به شما  در حال اتمام است  می‌توانید بسته اینترنت روزانه ، هفتگی  و… متناسب  با مصرف خود را خریداری نمایید و با اتمام دوره یک ماهه مجددا 500 مگ ترافیک اینترنت طرح FMC  را دریافت نمایید .

در این خصوص توجه فرمایید که امکان خرید بسته های آغازین شاتل موبایل روی سرویس FMC  وجود ندارد.