شاتل موبایل > FAQs > سیم کارت با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > آیا ترافیک مصرفی نماوا برای سیم‌کارت‌های شاتل موبایل رایگان است؟

آیا ترافیک مصرفی نماوا برای سیم‌کارت‌های شاتل موبایل رایگان است؟

Date

سیم‌کارت‌های شاتل موبایل در حال حاضر شامل تخفیف در حجم مصرفی نماوا نیست. اما درصورت تهیه بسته‌های آغازین، در زمان فعالسازی سیم کارت کد تخفیف اشتراک یک ماهه نماوا برای شما ارسال می شود.