FAQs > سیم کارت هوشمند با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > امکان شارژ سیم‌کارت شاتل موبایل از چه روش‌هایی وجود دارد؟

امکان شارژ سیم‌کارت شاتل موبایل از چه روش‌هایی وجود دارد؟

Date

مراجعه به مدیریت حساب اینترنتی شاتل موبایل من
خرید شارژ به صورت مستقیم
خرید بسته‌های اینترنتی از وبسایت شاتل موبایل
خرید شارژ و بسته های اینترنت از اپلیکیشن My Shatel Mobile
خرید شارژ و بسته های اینترنت از اپلیکیشن echarge
خرید شارژ و بسته های اینترنت از اپلیکیشن 780
خرید شارژ و بسته های اینترنت از اپلیکیشن همراه کارت
خرید شارژ و بسته های اینترنت از اپلیکیشن پات
خرید شارژ و بسته های اینترنت از اپلیکیشن سکه
مراجعه حضوری به نمایندگان شاتل موبایل در سراسر کشور
شماره‌گیری کد دستوری #1* از خطوط شاتل موبایل: از طریق این کد دستوری می‌توانید مانده اعتبار و بسته‌های خود را مشاهده کنید، شارژ یا بسته‌ های اینترنتی بخرید و از پیشنهادات ویژه شاتل موبایل مطلع شوید.
شماره‌گیری کد دستوری #7* از خطوط شاتل موبایل: از طریق این کد دستوری می‌توانید به صورت مستقیم سیم کارت شاتل موبایل خود را شارژ کرده و بسته های اینترنتی خریداری کنید.
شماره‌گیری کد دستوری #724* از کلیه خطوط: از طریق این کد دستوری می‌توانید به صورت مستقیم سیم‌کارت شاتل‌موبایل خود را شارژ و بسته‌ های اینترنتی خریداری کنید.
شماره‌