FAQs > خدمات همگرای ثابت و بی سیم (FMC) > در صورت اتمام ترافیک اینترنت موبایل بسته FMC چه اقدامی باید انجام شود؟

در صورت اتمام ترافیک اینترنت موبایل بسته FMC چه اقدامی باید انجام شود؟

Date

در سرویس FMC در ابتدای هر ماه از زمان فعالسازی طرح (ماه در نیمه اول سال 31روز، نیمه دوم سال 30 روز و اسفندماه 29 روز در نظر گرفته می‌شود) 500 مگابایت ترافیک اینترنت، 5000 دقیقه مکالمه درون شبکه و 5000 پیامک درون شبکه  به مشترکین تخصیص داده می‌شود اما مشترکین FMC  می‌توانند با شماره گیری #7* از خط شاتل موبایلی شان و یا مراجعه به https://my.shatelmobile.ir نسبت به خرید بسته های دیتای مورد نیاز خود اقدام نمایند و توجه داشته باشند که در صورت عدم خرید بسته جدید و وجود اعتبار ریالی در حساب مشترک ، هزینه های اینترنت با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.