FAQs > سیم کارت هوشمند با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > آیا هزینه و تعرفه‌های سیم‌ کارت هوشمند متفاوت است؟

آیا هزینه و تعرفه‌های سیم‌ کارت هوشمند متفاوت است؟

Date

خیر- تعرفه خدمات پایه مشابه قبل و همچنان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین تعرفه‌های کشور است و شما با هزینه‌ای مشابه قبل از پوشش شبکه چندین اپراتور داخلی و بهترین کیفیت از سرعت و پوشش 4G کشور بهره خواهید برد.