FAQs > سیم کارت هوشمند با خدمات پیش پرداخت (اعتباری) > آیا برای استفاده از این فن‌آوری باید بسته‌های متفاوتی(مخصوصی) خریداری کرد؟

آیا برای استفاده از این فن‌آوری باید بسته‌های متفاوتی(مخصوصی) خریداری کرد؟

Date

خیر- صرفا نیاز است تنظیمات لازم برای هوشمندسازی شبکه سیم‌کارت شاتل موبایل بر روی گوشی تلفن همراهتان انجام شود تا در هر لحظه و براساس موقعیت جغرافیایی خود، به بهترین و بهینه‌ترین پوشش شبکه متصل شوید.