FAQs > خدمات همگرای ثابت و بی سیم (FMC) > آیا امکان تغییر سرویس به سرویس FMC وجود دارد؟

آیا امکان تغییر سرویس به سرویس FMC وجود دارد؟

Date

بله به منظور تغییر سرویس به سرویس FMC می­توانید با دفتر مرکز شاتل و یا دفاتر نمایندگی سراسر کشور تماس حاصل فرمایید.