راهنمای فعال‌سازی اینترنت شبکه شاتل موبایل > راهنمای اتصال به شبکه شاتل موبایل – گوشی‌های دارای سیستم عامل iOS

 تنظیم نوع تکنولوژی برای اتصال

  • ابتدا Setting و سپس گزینه Cellular را انتخاب نمایید.

 

 

  • در قسمت Cellular Data Options ، گزینه Voice & Dataرا انتخاب نمایید.

  • برای استفاده از شبکه شاتل موبایل با حداکثر کیفیت،تنظیمات این قسمت را روی LTE تنظیم نمایید

 

تنظیمات APN

  • وارد قسمت تنظیمات و سپس وارد قسمت Cellular شوید.

 

 

  • در قسمت Cellular Data Options ، گزینه Cellular data network را انتخاب نمایید.

  • در قسمت APN ، عبارت shatelmobile را در دو قسمت cellular data و LTE Setup وارد نمایید

تنظیمات انتخاب شبکه به حالت دستی

 وارد تنظیمات شده و سپس وارد گزینه   Carrier  شوید.

در این قسمت تنظیمات مربوط را انتخاب شبکه را از حالت automatic به حالت Manual درآورید تا موبایل شما شبکه های اطراف را جستجو نماید

پس از بازبینی شبکه های اطراف، شما میتوانید لیست شبکه های موبایل را مشاهده نمایید. از بین این لیست گزینه shatelmobile را انتخاب نمایید.