مشترکین شاتل موبایل برای عضویت در اپلیکیشن کرفس می توانند به ترتیب مراحل زیر را طی کنید:

1- نصب و ثبت نام اپلیکیشن

 

2- درج مشخصات و تکمیل ثبت نام

3- وارد کردن کد دریافتی و ورود به اپلیکیشن

بازگشت به صفحه اپلیکیشن کرفس در شاتل موبایل