- وب سایت شاتل موبایل  

- مدیریت حساب اینترنتی

- کد دستوری *7#

- کد دستوری *789#