با استفاده از این سرویس مشترک می‌تواند با چند کاربر دیگر با شماره‌های مجزا در یک زمان صحبت کند. هزینه مکالمه هر فرد دعوت شده به گفت‌وگوی گروهی بر عهده‌ی دعوت کننده است و هیچ هزینه مضاعفی برای استفاده از این سرویس به طرفین تماس تحمیل نمیشود.
این سرویس به صورت پیشفرض فعال است و استفاده از آن منوط به پشتیبانی از این خدمت توسط دستگاه تلفن همراه شماست.
  • امکان استفاده از بسته‌ها و پروموشن‌ها برای کنفرانس تلفنی وجود ندارد.
  • این سرویس به صورت پیش‌فرض برای مشترکین شاتل قابل استفاده است.
  • امکان ایجاد زنجیره در کنفرانس تلفنی وجود ندارد و تنها یک نفر فرمانده‌ی کنفرانس تلفنی خواهد بود. (اضافه کننده‌ی شماره‌ی سوم به کنفرانس تلفنی، فرمانده خواهد بود.)
  • حداکثر 6 نفر می‌توانند در یک کنفرانس تلفنی حضور داشته باشند.