محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > به جای من بپرداز
سرویس «به جای من بپرداز» امکانی‌ست که با استفاده از آن در صورت تمایل یا نداشتن شارژ، می‌توانید از طرف مقابل درخواست کنید، هزینه‌ی مکالمه را بپردازد. در صورت قبول طرف دوم، هزینه‌ی مکالمه از شارژ طرف مقابل کاسته خواهد شد.
این خدمت به زودی ارائه خواهد شد.
  • این سرویس مختص مشترکین درون شبکه شاتل موبایل است.
  • استفاده از این سرویس برای شخص درخواست کننده رایگان است.
  • درصورتی‌که مشترک مقصد، تماس "به جای من بپرداز" را دريافت و هزينه تماس را تقبل کند، کارکرد بر حسب تعرفه يک تماس عادی محاسبه می‌شود.