محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > با من تماس بگیر
با استفاده از این سرویس مشترک می‌تواند در صورت تمایل و یا نداشتن شارژ با ارسال پیامک رایگان، از طرف مقابل بخواهد که با او تماس بگیرد. استفاده از این سرویس برای فرد درخواست کننده رایگان است و مختص مشترکین داخل شبکه‌ی شاتل است.
برای استفاده از این سرویس کافی‌ست کد دستوری #شماره شاتل موبایل مقصد*12*1* را شماره‌گیری کنید.