با استفاده از سرویس انتظار مکالمه در هنگام مکالمه، می‌توانید دیگر تما‌س‌های ورودی را با در انتظار گذاشتن تماس اول و پس از فشردن کلید سبز رنگ، پاسخ دهید.

همچنین با استفاده از این سرویس می توانید در زمانی که در حال یک مکالمه هستید، مخاطب خود را در انتظار قرار داده و تماس خروجی دیگری برقرار کنید.

  • فعال‌سازی سرویس انتظار مکالمه: برای فعال سازی سرویس انتظار مکالمه می توانید به بخش مدیریت حساب شخصی تان در وبسایت و اپلیکیشن شاتل موبایل مراجعه کرده و یا کد دستوری زیر را شماره گیری کنید. همچنین می توانید این سرویس را از طریق تماس با مرکز خدمات مشترکین شاتل موبایل مجددا فعال کنید.
 

فعال‌سازی با کد دستوری #۴۳*

 
  • غیرفعال‌سازی سرویس انتظار مکالمه: این سرویس بصورت پیش فرض برای تمامی مشترکین شاتل موبایل فعال است. برای غیرفعال‌سازی آن می‌توانید به بخش مدیریت حساب شخصی تان در وب سایت و اپلیکیشن شاتل موبایل مراجعه کرده و یا کد دستوری زیر را شماره گیری کنید. همچنین می‌توانید این سرویس را از طریق تماس با مرکز خدمات مشترکین شاتل موبایل نیز غیرفعال کنید.
 

غیرفعال‌سازی با کد دستوری #۴۳#