با استفاده از این سرویس در هنگام مکالمه، می‌توانید دیگر تما‌س‌های ورودی را با در انتظار گذاشتن تماس اول و پس از فشردن کلید سبز رنگ، پاسخ دهید. همچنین با استفاده از این سرویس می توانید در زمانی که در حال یک مکالمه هستید، مخاطب خود را در انتظار قرار داده و تماس خروجی دیگری برقرار کنید.
  • این سرویس بصورت پیش فرض برای تمامی مشترکین شاتل موبایل فعال است. برای غیر فعال سازی آن می توانید به بخش مدیریت حساب شخصی تان در وب سایت و اپلیکیشن شاتل موبایل مراجعه کرده و یا کد دستوری زیر را شماره گیری کنید. همچنین می توانید این سرویس را از طریق تماس با مرکز خدمات مشترکین شاتل موبایل غیر فعال کنید.
    غیرفعال‌سازی سرویس با کد دستوری #۴۳#

  • برای فعال سازی مجدد این سرویس می توانید به بخش مدیریت حساب شخصی تان در وب سایت و اپلیکیشن شاتل موبایل مراجعه کرده و یا کد دستوری زیر را شماره گیری کنید. همچنین می توانید این سرویس را از طریق تماس با مرکز خدمات مشترکین شاتل موبایل مجددا فعال کنید.
    فعال‌سازی مجدد با کد دستوری#۴۳*