محصولات و خدمات > تعرفه تماس بین الملل شاتل موبایل

امروزه با گسترش تکنولوژی و ارتباطات بر بستر موبایل، فاصله ها از میان رفته است و افراد می توانند در هر زمان و مکان با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین اگر در ایران هستید و اعضای خانواده یا دوستانتان در کشوری دیگر اقامت دارند و یا به خاطر شغلتان باید با فردی در کشوری دیگر ارتباط برقرار نماید و به دنبال راهی ارزان و آسان هستید، شاتل موبایل این امکان را برایتان فراهم می سازد. و این امکان را به شما میدهد تا به سادگی به تمامی نقاط دنیا متصل شوید. در زیر نرخ تعرفه تماس بین الملل از سیم کارت‌های پیش پرداخت شاتل موبایل به ازای هر دقیقه (به ریال) به تکفیک کشورها آمده است:

یا


نام کشور نام اختصاری تلفن همراه/تلفن ثابت تعرفه تماس از سیم کارت‌های پیش پرداخت شاتل موبایل
به ازای هر دقیقه (به ریال)
 افغانستانAFGتلفن ثابت150,000
 افغانستان( AT)AFGتلفن همراه150,000
 افغانستان(AWCC)AFGتلفن همراه150,000
 افغانستان(ETISALAT)AFGتلفن همراه150,000
 افغانستان(MTN)AFGتلفن همراه150,000
 افغانستان(ROSHAN)AFGتلفن همراه150,000
 افغانستان( SALAM)AFGتلفن همراه150,000
 آلبانیALBتلفن ثابت400,000
 آلبانیALBتلفن همراه330,000
 الجزایرDZAتلفن ثابت77,000
 الجزایرDZAتلفن همراه760,000
 آندوراANDتلفن ثابت35,000
 آندوراANDتلفن همراه196,000
 آنگولاAGOتلفن ثابت150,000
 آنگولاAGOتلفن همراه175,000
 آنگویلاAIAتلفن ثابت175,000
 آنگویلاAIAتلفن همراه196,000
 آنتیگوآ و باربوداATGتلفن ثابت230,000
 آنتیگوآ و باربوداATGتلفن همراه230,000
 آرژانتینARGتلفن ثابت22,000
 آرژانتینARGتلفن همراه196,000
 ارمنستانARMتلفن ثابت160,000
 ارمنستانARMتلفن همراه196,000
 آروباABWتلفن ثابت77,000
 آروباABWتلفن همراه175,000
 استرالیاAUSتلفن ثابت27,000
 استرالیاAUSتلفن همراه52,000
 اتریشAUTتلفن ثابت110,000
 اتریشAUTتلفن همراه110,000
 آذربایجانAZEتلفن ثابت175,000
 آذربایجانAZEتلفن همراه260,000
 باهاماBHSتلفن ثابت196,000
 باهاماBHSتلفن همراه196,000
 بحرینBHRتلفن ثابت400,000
 بحرینBHRتلفن همراه90,000
 بنگلادشBGDتلفن ثابت22,000
 بنگلادشBGDتلفن همراه22,000
 باربادوسBRBتلفن ثابت175,000
 باربادوسBRBتلفن همراه196,000
 بلاروسBLRتلفن ثابت760,000
 بلاروسBLRتلفن همراه330,000
 بلژیکBELتلفن ثابت160,000
 بلژیکBELتلفن همراه160,000
 بلیزBLZتلفن ثابت175,000
 بلیزBLZتلفن همراه175,000
 بنینBENتلفن ثابت260,000
 بنینBENتلفن همراه260,000
 برموداBMUتلفن ثابت35,000
 بوتانBTNتلفن ثابت77,000
 بولیویBOLتلفن ثابت175,000
 بولیویBOLتلفن همراه150,000
 بوسنیBIHتلفن ثابت160,000
 بوسنیBIHتلفن همراه330,000
 بوتسواناBWAتلفن ثابت160,000
 بوتسواناBWAتلفن همراه230,000
 برزیلBRAتلفن ثابت22,000
 برزیلBRAتلفن همراه90,000
 جزایر ویرجین بریتانیاVGBتلفن ثابت175,000
 جزایر ویرجین بریتانیاVGBتلفن همراه196,000
 برونئیBRNتلفن ثابت52,000
 برونئیBRNتلفن همراه35,000
 بلغارستانBGRتلفن ثابت77,000
 بلغارستانBGRتلفن همراه330,000
 بورکینافاسوBFAتلفن ثابت330,000
 بورکینافاسوBFAتلفن همراه330,000
 بروندیBDIتلفن ثابت500,000
 بروندیBDIتلفن همراه400,000
 کامبوجKHMتلفن ثابت77,000
 کامبوجKHMتلفن همراه77,000
 کامرونCMRتلفن ثابت90,000
 کامرونCMRتلفن همراه760,000
 کاناداCANتلفن ثابت15,000
 جزایر کیپ وردCPVتلفن ثابت160,000
 جزایر کیپ وردCPVتلفن همراه230,000
 جزایر کیمنCYMتلفن ثابت90,000
 جزایر کیمنCYMتلفن همراه160,000
 آفریقای مرکزیCAFتلفن ثابت760,000
 آفریقای مرکزیCAFتلفن همراه760,000
 چادTCDتلفن ثابت500,000
 چادTCDتلفن همراه500,000
 شیلیCHLتلفن ثابت760,000
 شیلیCHLتلفن همراه35,000
 چینCHNتلفن ثابت196,000
 چینCHNتلفن همراه196,000
 کلمبیاCOLتلفن ثابت22,000
 کلمبیاCOLتلفن همراه22,000
 کومورCOMتلفن ثابت400,000
 کومورCOMتلفن همراه400,000
 کنگوCOGتلفن ثابت760,000
 کنگوCOGتلفن همراه400,000
 کاستاریکاCRIتلفن ثابت35,000
 کاستاریکاCRIتلفن همراه77,000
 کرواسیHRVتلفن ثابت150,000
 کرواسیHRVتلفن همراه330,000
 کوباCUBتلفن ثابت500,000
 قبرسCYPتلفن ثابت77,000
 قبرسCYPتلفن همراه77,000
 چکCZEتلفن ثابت27,000
 چکCZEتلفن همراه77,000
 دانمارکDNKتلفن ثابت15,000
 دانمارکDNKتلفن همراه22,000
 جیبوتیDJIتلفن ثابت260,000
 دومینیکاDMAتلفن ثابت175,000
 دومینیکاDMAتلفن همراه196,000
 دومینیکنDOMتلفن ثابت35,000
 دومینیکنDOMتلفن همراه90,000
 تیمور شرقیTL-تلفن ثابت500,000
 اکوادورECUتلفن ثابت150,000
 اکوادورECUتلفن همراه196,000
 مصرEGYتلفن ثابت77,000
 مصرEGYتلفن همراه110,000
 السالوادورSLVتلفن ثابت196,000
 السالوادورSLVتلفن همراه150,000
 گینه استواییGNQتلفن ثابت330,000
 گینه استواییGNQتلفن همراه330,000
 اریترهERIتلفن ثابت196,000
 اریترهERIتلفن همراه196,000
 استونیESTتلفن ثابت400,000
 استونیESTتلفن همراه330,000
 اتیوپیETHتلفن ثابت196,000
 اتیوپیETHتلفن همراه196,000
 جزایر فاروFROتلفن ثابت22,000
 جزایر فاروFROتلفن همراه27,000
 فنلاندFINتلفن ثابت330,000
 فنلاندFINتلفن همراه330,000
 فرانسهFRAتلفن ثابت150,000
 فرانسهFRAتلفن همراه150,000
 گویان فرانسهGUFتلفن ثابت22,000
 گویان فرانسهGUFتلفن همراه160,000
 جمهوری گابُنGABتلفن ثابت330,000
 جمهوری گابُنGABتلفن همراه500,000
 گامبیاGMBتلفن ثابت330,000
 گامبیاGMBتلفن همراه330,000
 گرجستانGEOتلفن ثابت500,000
 گرجستانGEOتلفن همراه260,000
 آلمانDEUتلفن ثابت760,000
 آلمانDEUتلفن همراه230,000
 غناGHAتلفن ثابت230,000
 غناGHAتلفن همراه230,000
 جبل الطارقGIBتلفن ثابت35,000
 جبل الطارقGIBتلفن همراه150,000
 یونانGRCتلفن ثابت77,000
 یونانGRCتلفن همراه77,000
 گرینلندGRLتلفن ثابت230,000
 گرینلندGRLتلفن همراه330,000
 گراناداGRDتلفن ثابت160,000
 گراناداGRDتلفن همراه196,000
 گوادلوپMAFتلفن ثابت22,000
 گوادلوپMAFتلفن همراه110,000
 گوامGUMتلفن ثابت22,000
 گواتمالاGTMتلفن ثابت150,000
 گواتمالاGTMتلفن همراه150,000
 گینهGINتلفن ثابت330,000
 گینهGINتلفن همراه400,000
 گینه بیسائوGNBتلفن ثابت400,000
 گینه بیسائوGNBتلفن همراه500,000
 گویانGUYتلفن ثابت196,000
 گویانGUYتلفن همراه230,000
 هندوراسHNDتلفن ثابت90,000
 هندوراسHNDتلفن همراه160,000
 هنگ کنگHKGتلفن ثابت35,000
 هنگ کنگHKGتلفن همراه35,000
 مجارستانHUNتلفن ثابت52,000
 مجارستانHUNتلفن همراه77,000
 ایسلندISLتلفن ثابت22,000
 ایسلندISLتلفن همراه22,000
 هندINDتلفن ثابت22,000
 هندINDتلفن همراه22,000
 اندونزیIDNتلفن ثابت52,000
 اندونزیIDNتلفن همراه52,000
 عراقIRQتلفن ثابت110,000
 عراقIRQتلفن همراه175,000
 ایرلندIRLتلفن ثابت230,000
 ایرلندIRLتلفن همراه52,000
 فلسطینPSEتلفن ثابت160,000
 فلسطینPSEتلفن همراه175,000
 ایتالیاITAتلفن ثابت150,000
 ایتالیاITAتلفن همراه150,000
 ساحل عاجCIVتلفن ثابت760,000
 ساحل عاجCIVتلفن همراه330,000
 جامائیکاJAMتلفن ثابت196,000
 جامائیکاJAMتلفن همراه196,000
 ژاپنJPNتلفن ثابت27,000
 ژاپنJPNتلفن همراه77,000
 اردنJORتلفن ثابت150,000
 اردنJORتلفن همراه160,000
 قزاقستانKAZتلفن ثابت35,000
 قزاقستانKAZتلفن همراه196,000
 کنیاKENتلفن ثابت160,000
 کنیاKENتلفن همراه196,000
 کره شمالیPRKتلفن ثابت330,000
 کره جنوبیKORتلفن ثابت22,000
 کره جنوبیKORتلفن همراه22,000
 کوزووKSVتلفن ثابت330,000
 کوزووKSVتلفن همراه400,000
 کویتKWTتلفن ثابت77,000
 کویتKWTتلفن همراه77,000
 قرقیزستانKGZتلفن ثابت90,000
 قرقیزستانKGZتلفن همراه330,000
 لائوسLAOتلفن ثابت77,000
 لائوسLAOتلفن همراه77,000
 لاتویاLVAتلفن ثابت400,000
 لاتویاLVAتلفن همراه400,000
 لبنانLBNتلفن ثابت77,000
 لبنانLBNتلفن همراه150,000
 لیبریاLBRتلفن ثابت500,000
 لیبریاLBRتلفن همراه500,000
 لیبیLBYتلفن ثابت500,000
 لیبیLBYتلفن همراه260,000
 لیختن اشتاینLIEتلفن ثابت90,000
 لیختن اشتاینLIEتلفن همراه90,000
 لیتوانیLTUتلفن ثابت400,000
 لیتوانیLTUتلفن همراه500,000
 لوکزامبورگLUXتلفن ثابت230,000
 لوکزامبورگLUXتلفن همراه175,000
 ماکائوMACتلفن ثابت110,000
 ماکائوMACتلفن همراه110,000
 مقدونیهMKDتلفن ثابت160,000
 مقدونیهMKDتلفن همراه330,000
 ماداگاسکارMDGتلفن ثابت760,000
 ماداگاسکارMDGتلفن همراه500,000
 مالاویMWIتلفن ثابت330,000
 مالاویMWIتلفن همراه400,000
 مالزیMYSتلفن ثابت52,000
 مالزیMYSتلفن همراه52,000
 مالیMLIتلفن ثابت330,000
 مالیMLIتلفن همراه330,000
 مالتاMLTتلفن ثابت330,000
 مالتاMLTتلفن همراه330,000
 جزایر ماریاناMNPتلفن ثابت35,000
 جزایر مارشالMHLتلفن ثابت230,000
 مارتینیکMTQتلفن ثابت22,000
 مارتینیکMTQتلفن همراه230,000
 موریتانیMRTتلفن ثابت400,000
 موریتانیMRTتلفن همراه760,000
 موریسMUSتلفن ثابت150,000
 موریسMUSتلفن همراه150,000
 میکرونزیFSMتلفن ثابت400,000
 مولداویMDAتلفن ثابت260,000
 مولداویMDAتلفن همراه260,000
 موناکوMCOتلفن ثابت77,000
 موناکوMCOتلفن همراه400,000
 مغولستانMNGتلفن ثابت35,000
 مغولستانMNGتلفن همراه35,000
 مونته نگروMNEتلفن ثابت400,000
 مونته نگروMNEتلفن همراه400,000
 مونتسراتMSRتلفن ثابت196,000
 مراکشMARتلفن ثابت230,000
 مراکشMARتلفن همراه500,000
 موزامبیکMOZتلفن ثابت196,000
 موزامبیکMOZتلفن همراه330,000
 میانمارMMRتلفن ثابت230,000
 میانمارMMRتلفن همراه230,000
 نامبیاNAMتلفن ثابت77,000
 نامبیاNAMتلفن همراه196,000
 نپالNPLتلفن ثابت150,000
 نپالNPLتلفن همراه160,000
 هلندNLDتلفن ثابت160,000
 هلندNLDتلفن همراه160,000
 سنت کیتس ونویسKNAتلفن ثابت175,000
 سنت کیتس ونویسKNAتلفن همراه196,000
 نیوزیلندNZLتلفن ثابت22,000
 نیوزیلندNZLتلفن همراه35,000
 نیکاراگوئهNICتلفن ثابت90,000
 نیکاراگوئهNICتلفن همراه230,000
 نیجرNERتلفن ثابت230,000
 نیجرNERتلفن همراه230,000
 نیجریهNGAتلفن ثابت77,000
 نیجریهNGAتلفن همراه77,000
 نروژNORتلفن ثابت77,000
 نروژNORتلفن همراه22,000
 عمانOMNتلفن ثابت77,000
 عمانOMNتلفن همراه175,000
 پاکستانPAKتلفن ثابت52,000
 پاکستانPAKتلفن همراه52,000
 پالانوPLWتلفن ثابت230,000
 پالانوPLWتلفن همراه330,000
 پاناماPANتلفن ثابت27,000
 پاناماPANتلفن همراه77,000
 پاراگوئهPRYتلفن ثابت27,000
 پاراگوئهPRYتلفن همراه77,000
 پروPERتلفن ثابت230,000
 پروPERتلفن همراه22,000
 فیلیپینPHLتلفن ثابت110,000
 فیلیپینPHLتلفن همراه150,000
 لهستانPOLتلفن ثابت90,000
 لهستانPOLتلفن همراه90,000
 پرتغالPRTتلفن ثابت330,000
 پرتغالPRTتلفن همراه330,000
 پورتوریکوPRIتلفن ثابت15,000
 قطرQATتلفن ثابت150,000
 قطرQATتلفن همراه160,000
 ریونیونREUتلفن ثابت760,000
 ریونیونREUتلفن همراه400,000
 رومانیROUتلفن ثابت330,000
 رومانیROUتلفن همراه22,000
 روسیهRUSتلفن ثابت175,000
 روسیهRUSتلفن همراه330,000
 روانداRWAتلفن ثابت260,000
 روانداRWAتلفن همراه260,000
 سن مارینوSMRتلفن ثابت175,000
 سن مارینوSMRتلفن همراه330,000
 عربستان سعودیSAUتلفن ثابت77,000
 عربستان سعودیSAUتلفن همراه110,000
 سنگالSENتلفن ثابت330,000
 سنگالSENتلفن همراه400,000
 صربستانSRBتلفن ثابت330,000
 صربستانSRBتلفن همراه330,000
 سیشلSYCتلفن ثابت500,000
 سیشلSYCتلفن همراه500,000
 سیرالئونSLEتلفن ثابت400,000
 سیرالئونSLEتلفن همراه400,000
 سنگاپورSGPتلفن ثابت52,000
 سنگاپورSGPتلفن همراه52,000
 اسلواکیSVKتلفن ثابت15,000
 اسلواکیSVKتلفن همراه90,000
 اسلونیSVNتلفن ثابت196,000
 اسلونیSVNتلفن همراه330,000
 سومالیSOMتلفن ثابت400,000
 سومالیSOMتلفن همراه400,000
 آفریقای جنوبیZAFتلفن ثابت330,000
 آفریقای جنوبیZAFتلفن همراه230,000
 سودان جنوبیSSDتلفن ثابت330,000
 سودان جنوبیSSDتلفن همراه330,000
 اسپانیاESPتلفن ثابت330,000
 اسپانیاESPتلفن همراه77,000
 سریلانکاLKAتلفن ثابت150,000
 سریلانکاLKAتلفن همراه160,000
 سنت لوسیاLCAتلفن ثابت150,000
 سنت لوسیاLCAتلفن همراه196,000
 سینت مارتنMRNتلفن ثابت760,000
 سینت مارتنMRNتلفن همراه77,000
 سنت وینسنت و گرنادین‌هاVCTتلفن ثابت175,000
 سنت وینسنت و گرنادین‌هاVCTتلفن همراه196,000
 سودانSDNتلفن ثابت150,000
 سودانSDNتلفن همراه160,000
 سوازیلندSWZتلفن ثابت175,000
 سوازیلندSWZتلفن همراه230,000
 سوئدSWEتلفن ثابت77,000
 سوئدSWEتلفن همراه260,000
 سوئیسCHEتلفن ثابت330,000
 سوئیسCHEتلفن همراه330,000
 سوریهSYRتلفن ثابت196,000
 سوریهSYRتلفن همراه330,000
 تایوانTWNتلفن ثابت27,000
 تایوانTWNتلفن همراه77,000
 تاجیکستانTJKتلفن ثابت90,000
 تاجیکستانTJKتلفن همراه400,000
 تانزانیاTZAتلفن ثابت400,000
 تانزانیاTZAتلفن همراه330,000
 تایلندTHAتلفن ثابت52,000
 تایلندTHAتلفن همراه52,000
 توگوTGOتلفن ثابت230,000
 توگوTGOتلفن همراه330,000
 ترینیداد و توباگوTTOتلفن ثابت196,000
 ترینیداد و توباگوTTOتلفن همراه196,000
 تونسTUNتلفن ثابت760,000
 تونسTUNتلفن همراه760,000
 ترکیهTURتلفن ثابت52,000
 ترکیهTURتلفن همراه175,000
 ترکمنستانTKMتلفن ثابت77,000
 ترکمنستانTKMتلفن همراه110,000
 جزایر تورکس و کایکوسTCAتلفن ثابت175,000
 جزایر تورکس و کایکوسTCAتلفن همراه196,000
 ویرجین آمریکاVIRتلفن ثابت27,000
 اوگانداUGAتلفن ثابت260,000
 اوگانداUGAتلفن همراه330,000
 اوکراینUKRتلفن ثابت110,000
 اوکراینUKRتلفن همراه400,000
 امارات متحده عربیAREتلفن ثابت150,000
 امارات متحده عربیAREتلفن همراه110,000
 انگلستانGBRتلفن ثابت52,000
 انگلستانGBRتلفن همراه52,000
 آمریکاUSAتلفن ثابت27,000
 آلاسکاAKتلفن ثابت27,000
 هاواییHAWتلفن ثابت27,000
 اروگوئهURYتلفن ثابت52,000
 اروگوئهURYتلفن همراه150,000
 ازبکستانUZBتلفن ثابت77,000
 ازبکستانUZBتلفن همراه77,000
 ونزوئلاVENتلفن ثابت400,000
 ونزوئلاVENتلفن همراه77,000
 ویتنامVNMتلفن ثابت760,000
 ویتنامVNMتلفن همراه77,000
 یمنYEMتلفن ثابت90,000
 یمنYEMتلفن همراه90,000
 زامبیاZMBتلفن ثابت330,000
 زامبیاZMBتلفن همراه330,000
 زیمباوهZWEتلفن ثابت175,000
 زیمباوهZWEتلفن همراه330,000
 ساموآی آمریکاASMتلفن ثابت500,000
 جزایر کوکCOKتلفن ثابت1,500,000
 جمهوری جزایر فیجیFJIتلفن ثابت196,000
 جمهوری جزایر فیجیFJIتلفن همراه196,000
 پلی‌نزی فرانسهPYFتلفن ثابت400,000
 پلی‌نزی فرانسهPYFتلفن همراه400,000
 جمهوری هائیتیHTIتلفن ثابت330,000
 جمهوری هائیتیHTIتلفن همراه330,000
 جمهوری کیریباتیKIRتلفن ثابت1,500,000
 لسوتوLSOتلفن ثابت500,000
 لسوتوLSOتلفن همراه500,000
 مالدیوMDVتلفن ثابت760,000
 مالدیوMDVتلفن همراه760,000
 مکزیکMEXتلفن ثابت27,000
 نائوروNRUتلفن ثابت1,500,000
 آنتیل هلندANTتلفن ثابت1,500,000
 آنتیل هلندANTتلفن همراه1,500,000
 کالِدونیای جدیدNCLتلفن ثابت330,000
 کالِدونیای جدیدNCLتلفن همراه330,000
 پاپوآ گینه نوPNGتلفن ثابت1,500,000
 پاپوآ گینه نوPNGتلفن همراه1,500,000
 سائوتومهSTPتلفن ثابت950,000
 جزایر سلیمانSLBتلفن ثابت1,500,000
 جزایر سلیمانSLBتلفن همراه1,500,000
 سنت هلنSHNتلفن ثابت1,500,000
 سن-پیر و میکلنSPMتلفن ثابت400,000
 سورینامSURتلفن ثابت950,000
 سورینامSURتلفن همراه950,000
 وانواتوVUTتلفن ثابت760,000
 والیس و فوتوناWLFتلفن ثابت760,000
 ساموآWSMتلفن ثابت1,500,000
 ساموآWSMتلفن همراه1,500,000

نتیجه‌ای پیدا نشد.