محصولات و خدمات > تعرفه تماس بین الملل شاتل موبایل

امروزه با گسترش تکنولوژی و ارتباطات بر بستر موبایل، فاصله ها از میان رفته است و افراد می توانند در هر زمان و مکان با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین اگر در ایران هستید و اعضای خانواده یا دوستانتان در کشوری دیگر اقامت دارند و یا به خاطر شغلتان باید با فردی در کشوری دیگر ارتباط برقرار نماید و به دنبال راهی ارزان و آسان هستید، شاتل موبایل این امکان را برایتان فراهم می سازد. و این امکان را به شما میدهد تا به سادگی به تمامی نقاط دنیا متصل شوید. در زیر نرخ تعرفه تماس بین الملل از سیم کارت‌های پیش پرداخت شاتل موبایل به ازای هر دقیقه (به ریال) به تکفیک کشورها آمده است:

یا


نام کشور نام اختصاری تلفن همراه/تلفن ثابت تعرفه تماس از سیم کارت‌های پیش پرداخت شاتل موبایل
به ازای هر دقیقه (به ریال)
 افغانستانAFGتلفن ثابت175,000
 افغانستان(AT)AFGتلفن همراه160,000
 افغانستان(AWCC)AFGتلفن همراه160,000
 افغانستان(Etisalat)AFGتلفن همراه160,000
 افغانستان(MTN)AFGتلفن همراه160,000
 افغانستان(Roshan)AFGتلفن همراه160,000
 افغانستان(Salam)AFGتلفن همراه150,000
 آلبانیALBتلفن ثابت500,000
 آلبانیALBتلفن همراه400,000
 الجزایرDZAتلفن ثابت77,000
 الجزایرDZAتلفن همراه760,000
 آندوراANDتلفن ثابت35,000
 آندوراANDتلفن همراه230,000
 آنگولاAGOتلفن ثابت160,000
 آنگولاAGOتلفن همراه196,000
 آنگویلاAIAتلفن ثابت196,000
 آنگویلاAIAتلفن همراه230,000
 آنتیگوآ و باربوداATGتلفن ثابت230,000
 آنتیگوآ و باربوداATGتلفن همراه260,000
 آرژانتینARGتلفن ثابت27,000
 آرژانتینARGتلفن همراه230,000
 ارمنستانARMتلفن ثابت175,000
 ارمنستانARMتلفن همراه230,000
 آروباABWتلفن ثابت77,000
 آروباABWتلفن همراه196,000
 استرالیاAUSتلفن ثابت27,000
 استرالیاAUSتلفن همراه77,000
 اتریشAUTتلفن ثابت160,000
 اتریشAUTتلفن همراه160,000
 آذربایجانAZEتلفن ثابت196,000
 آذربایجانAZEتلفن همراه330,000
 باهاماBHSتلفن ثابت230,000
 باهاماBHSتلفن همراه230,000
 بحرینBHRتلفن ثابت90,000
 بحرینBHRتلفن همراه110,000
 بنگلادشBGDتلفن ثابت22,000
 بنگلادشBGDتلفن همراه22,000
 باربادوسBRBتلفن ثابت196,000
 باربادوسBRBتلفن همراه230,000
 بلاروسBLRتلفن ثابت760,000
 بلاروسBLRتلفن همراه330,000
 بلژیکBELتلفن ثابت175,000
 بلژیکBELتلفن همراه175,000
 بلیزBLZتلفن ثابت230,000
 بلیزBLZتلفن همراه230,000
 بنینBENتلفن ثابت330,000
 بنینBENتلفن همراه330,000
 برموداBMUتلفن ثابت52,000
 بوتانBTNتلفن ثابت77,000
 بولیویBOLتلفن ثابت196,000
 بولیویBOLتلفن همراه175,000
 بوسنیBIHتلفن ثابت175,000
 بوسنیBIHتلفن همراه400,000
 بوتسواناBWAتلفن ثابت196,000
 بوتسواناBWAتلفن همراه260,000
 برزیلBRAتلفن ثابت22,000
 برزیلBRAتلفن همراه110,000
 جزایر ویرجین بریتانیاVGBتلفن ثابت196,000
 جزایر ویرجین بریتانیاVGBتلفن همراه230,000
 برونئیBRNتلفن ثابت52,000
 برونئیBRNتلفن همراه52,000
 بلغارستانBGRتلفن ثابت90,000
 بلغارستانBGRتلفن همراه400,000
 بورکینافاسوBFAتلفن ثابت400,000
 بورکینافاسوBFAتلفن همراه400,000
 بروندیBDIتلفن ثابت500,000
 بروندیBDIتلفن همراه500,000
 کامبوجKHMتلفن ثابت77,000
 کامبوجKHMتلفن همراه77,000
 کامرونCMRتلفن ثابت110,000
 کامرونCMRتلفن همراه760,000
 کاناداCANتلفن ثابت15,000
 جزایر کیپ وردCPVتلفن ثابت175,000
 جزایر کیپ وردCPVتلفن همراه260,000
 جزایر کیمنCYMتلفن ثابت110,000
 جزایر کیمنCYMتلفن همراه196,000
 آفریقای مرکزیCAFتلفن ثابت760,000
 آفریقای مرکزیCAFتلفن همراه760,000
 چادTCDتلفن ثابت500,000
 چادTCDتلفن همراه500,000
 شیلیCHLتلفن ثابت760,000
 شیلیCHLتلفن همراه52,000
 چینCHNتلفن ثابت230,000
 چینCHNتلفن همراه230,000
 کلمبیاCOLتلفن ثابت27,000
 کلمبیاCOLتلفن همراه22,000
 کومورCOMتلفن ثابت500,000
 کومورCOMتلفن همراه500,000
 کنگوCOGتلفن ثابت760,000
 کنگوCOGتلفن همراه500,000
 کاستاریکاCRIتلفن ثابت52,000
 کاستاریکاCRIتلفن همراه77,000
 کرواسیHRVتلفن ثابت175,000
 کرواسیHRVتلفن همراه400,000
 کوباCUBتلفن ثابت760,000
 قبرسCYPتلفن ثابت77,000
 قبرسCYPتلفن همراه77,000
 چکCZEتلفن ثابت35,000
 چکCZEتلفن همراه77,000
 دانمارکDNKتلفن ثابت15,000
 دانمارکDNKتلفن همراه27,000
 جیبوتیDJIتلفن ثابت330,000
 دومینیکاDMAتلفن ثابت196,000
 دومینیکاDMAتلفن همراه230,000
 دومینیکنDOMتلفن ثابت52,000
 دومینیکنDOMتلفن همراه110,000
 تیمور شرقیTL-تلفن ثابت760,000
 اکوادورECUتلفن ثابت175,000
 اکوادورECUتلفن همراه230,000
 مصرEGYتلفن ثابت90,000
 مصرEGYتلفن همراه150,000
 السالوادورSLVتلفن ثابت230,000
 السالوادورSLVتلفن همراه160,000
 گینه استواییGNQتلفن ثابت400,000
 گینه استواییGNQتلفن همراه400,000
 اریترهERIتلفن ثابت230,000
 اریترهERIتلفن همراه230,000
 استونیESTتلفن ثابت500,000
 استونیESTتلفن همراه330,000
 اتیوپیETHتلفن ثابت230,000
 اتیوپیETHتلفن همراه230,000
 جزایر فاروFROتلفن ثابت22,000
 جزایر فاروFROتلفن همراه35,000
 فنلاندFINتلفن ثابت400,000
 فنلاندFINتلفن همراه330,000
 فرانسهFRAتلفن ثابت175,000
 فرانسهFRAتلفن همراه175,000
 گویان فرانسهGUFتلفن ثابت27,000
 گویان فرانسهGUFتلفن همراه175,000
 جمهوری گابُنGABتلفن ثابت400,000
 جمهوری گابُنGABتلفن همراه760,000
 گامبیاGMBتلفن ثابت400,000
 گامبیاGMBتلفن همراه400,000
 گرجستانGEOتلفن ثابت500,000
 گرجستانGEOتلفن همراه330,000
 آلمانDEUتلفن ثابت760,000
 آلمانDEUتلفن همراه330,000
 غناGHAتلفن ثابت230,000
 غناGHAتلفن همراه330,000
 جبل الطارقGIBتلفن ثابت52,000
 جبل الطارقGIBتلفن همراه175,000
 یونانGRCتلفن ثابت77,000
 یونانGRCتلفن همراه77,000
 گرینلندGRLتلفن ثابت260,000
 گرینلندGRLتلفن همراه400,000
 گراناداGRDتلفن ثابت196,000
 گراناداGRDتلفن همراه230,000
 گوادلوپMAFتلفن ثابت22,000
 گوادلوپMAFتلفن همراه160,000
 گوامGUMتلفن ثابت27,000
 گواتمالاGTMتلفن ثابت160,000
 گواتمالاGTMتلفن همراه175,000
 گینهGINتلفن ثابت400,000
 گینهGINتلفن همراه500,000
 گینه بیسائوGNBتلفن ثابت500,000
 گینه بیسائوGNBتلفن همراه760,000
 گویانGUYتلفن ثابت230,000
 گویانGUYتلفن همراه260,000
 هندوراسHNDتلفن ثابت110,000
 هندوراسHNDتلفن همراه196,000
 هنگ کنگHKGتلفن ثابت35,000
 هنگ کنگHKGتلفن همراه52,000
 مجارستانHUNتلفن ثابت52,000
 مجارستانHUNتلفن همراه77,000
 ایسلندISLتلفن ثابت22,000
 ایسلندISLتلفن همراه27,000
 هندINDتلفن ثابت22,000
 هندINDتلفن همراه22,000
 اندونزیIDNتلفن ثابت77,000
 اندونزیIDNتلفن همراه77,000
 عراقIRQتلفن ثابت160,000
 عراقIRQتلفن همراه230,000
 ایرلندIRLتلفن ثابت260,000
 ایرلندIRLتلفن همراه77,000
 فلسطینPSEتلفن ثابت175,000
 فلسطینPSEتلفن همراه196,000
 ایتالیاITAتلفن ثابت175,000
 ایتالیاITAتلفن همراه175,000
 ساحل عاجCIVتلفن ثابت950,000
 ساحل عاجCIVتلفن همراه400,000
 جامائیکاJAMتلفن ثابت230,000
 جامائیکاJAMتلفن همراه230,000
 ژاپنJPNتلفن ثابت35,000
 ژاپنJPNتلفن همراه77,000
 اردنJORتلفن ثابت160,000
 اردنJORتلفن همراه175,000
 قزاقستانKAZتلفن ثابت52,000
 قزاقستانKAZتلفن همراه230,000
 کنیاKENتلفن ثابت196,000
 کنیاKENتلفن همراه230,000
 کره شمالیPRKتلفن ثابت400,000
 کره جنوبیKORتلفن ثابت22,000
 کره جنوبیKORتلفن همراه27,000
 کوزووUNKتلفن ثابت400,000
 کوزووUNKتلفن همراه500,000
 کویتKWTتلفن ثابت77,000
 کویتKWTتلفن همراه77,000
 قرقیزستانKGZتلفن ثابت150,000
 قرقیزستانKGZتلفن همراه400,000
 لائوسLAOتلفن ثابت77,000
 لائوسLAOتلفن همراه77,000
 لاتویاLVAتلفن ثابت500,000
 لاتویاLVAتلفن همراه500,000
 لبنانLBNتلفن ثابت77,000
 لبنانLBNتلفن همراه175,000
 لیبریاLBRتلفن ثابت760,000
 لیبریاLBRتلفن همراه760,000
 لیبیLBYتلفن ثابت760,000
 لیبیLBYتلفن همراه330,000
 لیختن اشتاینLIEتلفن ثابت150,000
 لیختن اشتاینLIEتلفن همراه110,000
 لیتوانیLTUتلفن ثابت400,000
 لیتوانیLTUتلفن همراه500,000
 لوکزامبورگLUXتلفن ثابت330,000
 لوکزامبورگLUXتلفن همراه196,000
 ماکائوMACتلفن ثابت160,000
 ماکائوMACتلفن همراه160,000
 مقدونیهMKDتلفن ثابت175,000
 مقدونیهMKDتلفن همراه400,000
 ماداگاسکارMDGتلفن ثابت950,000
 ماداگاسکارMDGتلفن همراه760,000
 مالاویMWIتلفن ثابت330,000
 مالاویMWIتلفن همراه500,000
 مالزیMYSتلفن ثابت52,000
 مالزیMYSتلفن همراه52,000
 مالیMLIتلفن ثابت400,000
 مالیMLIتلفن همراه400,000
 مالتاMLTتلفن ثابت330,000
 مالتاMLTتلفن همراه330,000
 جزایر ماریاناMNPتلفن ثابت52,000
 جزایر مارشالMHLتلفن ثابت260,000
 مارتینیکMTQتلفن ثابت22,000
 مارتینیکMTQتلفن همراه230,000
 موریتانیMRTتلفن ثابت500,000
 موریتانیMRTتلفن همراه760,000
 موریسMUSتلفن ثابت175,000
 موریسMUSتلفن همراه175,000
 میکرونزیFSMتلفن ثابت500,000
 مولداویMDAتلفن ثابت330,000
 مولداویMDAتلفن همراه330,000
 موناکوMCOتلفن ثابت77,000
 موناکوMCOتلفن همراه500,000
 مغولستانMNGتلفن ثابت35,000
 مغولستانMNGتلفن همراه35,000
 مونته نگروMNEتلفن ثابت400,000
 مونته نگروMNEتلفن همراه500,000
 مونتسراتMSRتلفن ثابت230,000
 مراکشMARتلفن ثابت330,000
 مراکشMARتلفن همراه760,000
 موزامبیکMOZتلفن ثابت230,000
 موزامبیکMOZتلفن همراه330,000
 میانمارMMRتلفن ثابت330,000
 میانمارMMRتلفن همراه330,000
 نامبیاNAMتلفن ثابت90,000
 نامبیاNAMتلفن همراه230,000
 نپالNPLتلفن ثابت160,000
 نپالNPLتلفن همراه196,000
 هلندNLDتلفن ثابت175,000
 هلندNLDتلفن همراه175,000
 سنت کیتس ونویسKNAتلفن ثابت196,000
 سنت کیتس ونویسKNAتلفن همراه230,000
 نیوزیلندNZLتلفن ثابت22,000
 نیوزیلندNZLتلفن همراه52,000
 نیکاراگوئهNICتلفن ثابت150,000
 نیکاراگوئهNICتلفن همراه260,000
 نیجرNERتلفن ثابت260,000
 نیجرNERتلفن همراه260,000
 نیجریهNGAتلفن ثابت77,000
 نیجریهNGAتلفن همراه77,000
 نروژNORتلفن ثابت90,000
 نروژNORتلفن همراه22,000
 عمانOMNتلفن ثابت90,000
 عمانOMNتلفن همراه196,000
 پاکستانPAKتلفن ثابت52,000
 پاکستانPAKتلفن همراه52,000
 پالانوPLWتلفن ثابت330,000
 پالانوPLWتلفن همراه330,000
 پاناماPANتلفن ثابت35,000
 پاناماPANتلفن همراه90,000
 پاراگوئهPRYتلفن ثابت35,000
 پاراگوئهPRYتلفن همراه77,000
 پروPERتلفن ثابت330,000
 پروPERتلفن همراه22,000
 فیلیپینPHLتلفن ثابت150,000
 فیلیپینPHLتلفن همراه175,000
 لهستانPOLتلفن ثابت110,000
 لهستانPOLتلفن همراه110,000
 پرتغالPRTتلفن ثابت400,000
 پرتغالPRTتلفن همراه400,000
 پورتوریکوPRIتلفن ثابت15,000
 قطرQATتلفن ثابت175,000
 قطرQATتلفن همراه175,000
 ریونیونREUتلفن ثابت760,000
 ریونیونREUتلفن همراه500,000
 رومانیROUتلفن ثابت400,000
 رومانیROUتلفن همراه27,000
 روسیهRUSتلفن ثابت230,000
 روسیهRUSتلفن همراه330,000
 روانداRWAتلفن ثابت330,000
 روانداRWAتلفن همراه330,000
 سن مارینوSMRتلفن ثابت196,000
 سن مارینوSMRتلفن همراه400,000
 عربستان سعودیSAUتلفن ثابت77,000
 عربستان سعودیSAUتلفن همراه110,000
 سنگالSENتلفن ثابت400,000
 سنگالSENتلفن همراه400,000
 صربستانSRBتلفن ثابت400,000
 صربستانSRBتلفن همراه400,000
 سیشلSYCتلفن ثابت760,000
 سیشلSYCتلفن همراه760,000
 سیرالئونSLEتلفن ثابت500,000
 سیرالئونSLEتلفن همراه500,000
 سنگاپورSGPتلفن ثابت52,000
 سنگاپورSGPتلفن همراه52,000
 اسلواکیSVKتلفن ثابت15,000
 اسلواکیSVKتلفن همراه150,000
 اسلونیSVNتلفن ثابت230,000
 اسلونیSVNتلفن همراه400,000
 سومالیSOMتلفن ثابت500,000
 سومالیSOMتلفن همراه400,000
 آفریقای جنوبیZAFتلفن ثابت330,000
 آفریقای جنوبیZAFتلفن همراه330,000
 سودان جنوبیSSDتلفن ثابت400,000
 سودان جنوبیSSDتلفن همراه400,000
 اسپانیاESPتلفن ثابت400,000
 اسپانیاESPتلفن همراه90,000
 سریلانکاLKAتلفن ثابت175,000
 سریلانکاLKAتلفن همراه196,000
 سنت لوسیاLCAتلفن ثابت175,000
 سنت لوسیاLCAتلفن همراه230,000
 سینت مارتنSXMتلفن ثابت950,000
 سینت مارتنSXMتلفن همراه90,000
 سنت وینسنت و گرنادین‌هاVCTتلفن ثابت196,000
 سنت وینسنت و گرنادین‌هاVCTتلفن همراه230,000
 سودانSDNتلفن ثابت175,000
 سودانSDNتلفن همراه196,000
 سوازیلندSWZتلفن ثابت230,000
 سوازیلندSWZتلفن همراه260,000
 سوئدSWEتلفن ثابت77,000
 سوئدSWEتلفن همراه330,000
 سوئیسCHEتلفن ثابت400,000
 سوئیسCHEتلفن همراه400,000
 سوریهSYRتلفن ثابت230,000
 سوریهSYRتلفن همراه330,000
 تایوانTWNتلفن ثابت27,000
 تایوانTWNتلفن همراه90,000
 تاجیکستانTJKتلفن ثابت150,000
 تاجیکستانTJKتلفن همراه500,000
 تانزانیاTZAتلفن ثابت400,000
 تانزانیاTZAتلفن همراه330,000
 تایلندTHAتلفن ثابت77,000
 تایلندTHAتلفن همراه77,000
 توگوTGOتلفن ثابت260,000
 توگوTGOتلفن همراه330,000
 ترینیداد و توباگوTTOتلفن ثابت230,000
 ترینیداد و توباگوTTOتلفن همراه230,000
 تونسTUNتلفن ثابت760,000
 تونسTUNتلفن همراه760,000
 ترکیهTURتلفن ثابت52,000
 ترکیهTURتلفن همراه196,000
 ترکمنستانTKMتلفن ثابت90,000
 ترکمنستانTKMتلفن همراه160,000
 جزایر تورکس و کایکوسTCAتلفن ثابت196,000
 جزایر تورکس و کایکوسTCAتلفن همراه230,000
 ویرجین آمریکاVIRتلفن ثابت27,000
 اوگانداUGAتلفن ثابت330,000
 اوگانداUGAتلفن همراه400,000
 اوکراینUKRتلفن ثابت160,000
 اوکراینUKRتلفن همراه500,000
 امارات متحده عربیAREتلفن ثابت175,000
 امارات متحده عربیAREتلفن همراه160,000
 انگلستانGBRتلفن ثابت52,000
 انگلستانGBRتلفن همراه52,000
 آمریکاUSAتلفن ثابت27,000
 آلاسکاAKتلفن ثابت27,000
 هاواییHAWتلفن ثابت27,000
 اروگوئهURYتلفن ثابت52,000
 اروگوئهURYتلفن همراه175,000
 ازبکستانUZBتلفن ثابت90,000
 ازبکستانUZBتلفن همراه90,000
 ونزوئلاVENتلفن ثابت500,000
 ونزوئلاVENتلفن همراه90,000
 ویتنامVNMتلفن ثابت760,000
 ویتنامVNMتلفن همراه77,000
 یمنYEMتلفن ثابت150,000
 یمنYEMتلفن همراه150,000
 زامبیاZMBتلفن ثابت400,000
 زامبیاZMBتلفن همراه400,000
 زیمباوهZWEتلفن ثابت196,000
 زیمباوهZWEتلفن همراه400,000
 ساموآی آمریکاASMتلفن ثابت760,000
 جمهوری جزایر فیجیFJIتلفن ثابت230,000
 جمهوری جزایر فیجیFJIتلفن همراه230,000
 پلی‌نزی فرانسهPYFتلفن ثابت500,000
 پلی‌نزی فرانسهPYFتلفن همراه500,000
 جمهوری هائیتیHTIتلفن ثابت330,000
 جمهوری هائیتیHTIتلفن همراه330,000
 لسوتوLSOتلفن ثابت760,000
 لسوتوLSOتلفن همراه760,000
 مالدیوMDVتلفن ثابت760,000
 مالدیوMDVتلفن همراه760,000
 مکزیکMEXتلفن ثابت27,000
 آنتیل هلندANTتلفن ثابت1,500,000
 آنتیل هلندANTتلفن همراه1,500,000
 کالِدونیای جدیدNCLتلفن ثابت400,000
 کالِدونیای جدیدNCLتلفن همراه400,000
 سائوتومهSTPتلفن ثابت1,500,000
 جزایر سلیمانSLBتلفن ثابت1,500,000
 جزایر سلیمانSLBتلفن همراه1,500,000
 سن-پیر و میکلنSPMتلفن ثابت400,000
 سورینامSURتلفن ثابت1,500,000
 سورینامSURتلفن همراه1,500,000
 وانواتوVUTتلفن ثابت950,000
 والیس و فوتوناWLFتلفن ثابت950,000
 ساموآWSMتلفن ثابت1,500,000
 ساموآWSMتلفن همراه1,500,000

نتیجه‌ای پیدا نشد.