جشنواره‌ها > شیش شنبه

شیش شنبه

جمعه بسته بخر، شنبه هدیه بگیر!

در جشنواره شیش شنبه‌های شاتل موبایل، همه مشترکین می‌توانند در صورت خرید یکی از بسته‌های زیر در روزهای جمعه، شنبه‌ها از شاتل موبایل ۶۰ دقیقه مکالمه هدیه بگیرند.

 

 

یک روزه
۲۵۰ مگابایت اینترنت
۱۰۰ دقیقه مکالمه شاتل موبایلی
خرید با کددستوری #۲*۲*۱*۲*۱*
۲،۹۰۰ تومان
خرید آنلاین
یک روزه
۶۵۰ مگابایت اینترنت
۱۰۰ دقیقه مکالمه شاتل موبایلی
خرید با کددستوری #۴*۲*۱*۲*۱*
۵،۴۰۰ تومان
خرید آنلاین
یک روزه
۱ گیگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۶*۲*۱*۲*۱*
۵،۸۰۰ تومان
خرید آنلاین
سه روزه
۷۵۰ مگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۱*۳*۱*۲*۱*
۵،۸۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

سه روزه
۱ گیگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۲*۳*۱*۲*۱*
۷،۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
هفت روزه
۳۰۰ مگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۳*۴*۱*۲*۱*
۴،۵۰۰ تومان
خرید آنلاین
هفت روزه
۱.۵ گیگابایت اینترنت
مکالمه نامحدود شاتل موبایلی
خرید با کددستوری #۶*۴*۱*۲*۱*
۹،۹۰۰ تومان
خرید آنلاین
پانزده روزه
۷۵۰ مگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۱*۵*۱*۲*۱*
با قابلیت تمدید خودکار
۸،۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
پانزده روزه
۱.۵ گیگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۲*۵*۱*۲*۱*
۱۰،۲۰۰ تومان
خرید آنلاین
یک ماهه
۱ گیگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۳*۶*۱*۲*۱*
۹،۵۰۰ تومان
خرید آنلاین
یک ماهه
۲ گیگابایت اینترنت
خرید با کددستوری #۴*۶*۱*۲*۱*
۱۲،۹۰۰ تومان
خرید آنلاین