خدمات مشتریان شاتل موبایل > تنظیمات مودم‌ها > راهنمای مودم جیبی زایکسل ۷۷۰۶

به منظور بهبود کارکرد مودم جیبی زایکسل ۷۷۰۶ و کیفیت اتصال به اینترنت لطفا با توجه به فایل راهنما، اقدام به بروز رسانی مودم خود نمایید. نکته قابل توجه این است که در طول زمان بروز رسانی مودم از خاموش و روشن کردن یا جدا کردن کابل خودداری نمایید.

دانلود فایل به‌روزرسانی

 

نصب و راه‌اندازی مودم جیبی شاتل موبایل مدل زایکسل ۷۷۰۶

مشترک گرامی، به منظور بهبود کارکرد مودم جیبی شاتل موبایل مدل زایکسل ۷۷۰۶ و کیفیت اتصال به اینترنت لطفا با توجه به فایل راهنما، اقدام به به روز رسانی مودم خود نمایید. نکته قابل توجه این است که در طول زمان به‌روز رسانی مودم از خاموش و روشن کردن یا جدا کردن کابل خودداری نمایید.