شاتل موبایل > خدمات مشتریان > تنظیمات مودم‌ها > راهنمای مودم جیبی زایکسل ۷۷۰۶

به منظور بهبود کارکرد مودم و کیفیت اتصال به اینترنت لطفا با توجه به فایل راهنما، اقدام به به روز رسانی مودم خود نمایید. نکته قابل توجه این است که در طول زمان به روز رسانی مودم از خاموش و روشن کردن یا جدا کردن کابل خودداری نمایید.

دانلود فایل به‌روزرسانی

نصب و راه اندازی مودم جیبی شاتل موبایل مدل زایکسل ۷۷۰۶

مشترگ گرامی، به منظور بهبود کارکرد مودم و کیفیت اتصال به اینترنت لطفا با توجه به فایل راهنما، اقدام به به روز رسانی مودم خود نمایید. نکته قابل توجه این است که در طول زمان به روز رسانی مودم از خاموش و روشن کردم یا جدا کردن کابل خودداری نمایید.