جشنواره‌ها > برنده‌ها

برنده‌ها

در جشنواره های شاتل موبایل با برندگان قرعه‌کشی ها طی چند نوبت تماس گرفته می شود و کارشناسان شاتل موبایل هماهنگی های لازم جهت دریافت جایزه را با فرد برنده انجام می دهند. فرد برنده تا 3 ماه برای دریافت جایزه خود فرصت دارد، در صورتی که 3 ماه از زمان پیگیری و هماهنگی های دریافت جایزه بگذرد و فرد برنده برای دریافت جایزه خود اقدام نکند دیگر امکان مطالبه جایزه برای ایشان وجود نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی برندهشماره شاتل موبایلیجشنوارهجایزهاستان
محمد لطفعلی نژاد۰۹۹۸۱***۰۰۳جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته ششم)آیفون SE 2020کرمان
میثم رئیسی۰۹۹۸۱***۱۸۳جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته پنجم)آیفون SE 2020سیستان و بلوچستان
امیر حسام جلیلی‌فر۰۹۹۸۱***۸۶۸جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته چهارم)آیفون SE 2020خراسان رضوی
اردشیر سلیمانی۰۹۹۸۱***۹۹۴جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته سوم)آیفون SE 2020اصفهان
مرتضی بابائیان۰۹۹۸۱***۰۷۱جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته دوم)آیفون SE 2020تهران
محمد مولودی۰۹۹۸۱***۸۳۶جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته اول)آیفون SE 2020کردستان
محمد خاک نژاد۰۹۹۸۱***۴۵۸جشنواره پاییز ۱۴۰۰آیفون ۱۳تهران
فرخ پسیان۰۹۹۸۱***۵۲۷جشنواره تابستان ۱۴۰۰PS5تهران
مجتبی صدری۰۹۹۸۱***۵۰۶جشنواره بهار ۱۴۰۰آیفون ۱۲تهران
محمدرضا عفیفی زاد۰۹۹۸۱***۶۵۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانفارس
کمیل عباسپور۰۹۹۸۱***۲۱۱شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانمازندران
احمد جاسمى۰۹۹۸۱***۱۱۶شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانقم
مهدی رحمت پور۰۹۹۸۱***۹۹۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانالبرز
صغری گل سماغچه۰۹۹۸۱***۸۷۳شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهدی بیکدلو۰۹۹۸۱***۴۵۸شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانزنجان
زهرا شاه علي۰۹۹۸۱***۱۷۰شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
سینا شریفی۰۹۹۸۱***۳۷۳شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانکردستان
احتسام گاطع۰۹۹۸۱***۴۹۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانخوزستان
سعید فتح اله خانلو بریس۰۹۹۸۱***۲۱۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
رضا فتح پور کاشانی۰۹۹۸۱***۰۲۶شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
مهراد موسی الرضاءنجفی۰۹۹۸۱***۳۱۵شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانالبرز
فرهاد دست فروش کرمانی۰۹۹۸۱***۳۲۴شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانخراسان رضوی
محمدحسین وحیدی۰۹۹۸۱***۷۱۸شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
شیما صفرپور۰۹۹۸۱***۳۱۰شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
محدثه میرویسی۰۹۹۸۱***۲۷۷شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانتهران
حامد رشادت بی بی کند۰۹۹۸۱***۷۳۲شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
حسن صالحی۰۹۹۸۱***۴۵۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانخوزستان
صفر نورمحمدپور۰۹۹۸۱***۱۶۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
علی منعمی۰۹۹۸۱***۲۸۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون توماناصفهان
نرگس عزیزی۰۹۹۸۱***۵۴۸شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانکردستان
سید مهدی فاضلی کیا۰۹۹۸۱***۱۹۰شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخوزستان
علیرضا تقی یی۰۹۹۸۱***۰۷۵شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
نرگس مهربان۰۹۹۸۱***۴۱۶شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخراسان رضوی
صدرالدین حیدری۰۹۹۸۱***۱۱۲شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
فرزانه الیانی۰۹۹۸۱***۳۷۱شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانگیلان
رضا لطفیان۰۹۹۸۱***۳۰۴شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهران پورسدار۰۹۹۸۱***۳۵۰شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخوزستان
مجبوبه نصیری۰۹۹۸۱***۸۳۹شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
امیر بهادر انصافی۰۹۹۸۱***۵۰۷شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
فرخ دخت جوادی تبریزی امجد۰۹۹۸۱***۰۴۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانآذربایجان شرقی
میثم ابراهیمی۰۹۹۸۱***۳۶۰شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانبوشهر
فاطمه گرامی نژاد۰۹۹۸۱***۵۱۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران
مهدیه احکامی فر۰۹۹۸۱***۹۹۳شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانخراسان رضوی
رسول صفری۰۹۹۸۱***۴۸۴شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران