جشنواره‌ها > برنده‌ها

برنده‌ها

در جشنواره‌های شاتل‌موبایل با برندگان قرعه‌کشی‌ها طی چند نوبت تماس گرفته می‌شود و کارشناسان شاتل‌موبایل هماهنگی‌های لازم جهت دریافت جایزه را با فرد برنده انجام می‌دهند. فرد برنده تا ۳ ماه برای دریافت جایزه خود فرصت دارد، در صورتی که ۳ ماه از زمان پیگیری و هماهنگی‌های دریافت جایزه بگذرد و فرد برنده برای دریافت جایزه خود اقدام نکند دیگر امکان مطالبه جایزه برای ایشان وجود نخواهد داشت. همچنین برای ثبت مستندات قرعه‌کشی، حضور فرد برنده در محل شرکت برای دریافت جایزه و تصویربرداری الزامی است.

 

نام و نام خانوادگی برندهشماره شاتل موبایلیجشنوارهجایزهاستان
ناهید سلیمیان۰۹۹۸۱***۹۹۷جشنواره‌تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده پنجم)آیفون SEتهران
نازیلا حسین چاقوئی۰۹۹۸۱***۸۲۵جشنواره‌تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده چهارم)آیفون SEآذربایجان غربی
بهنام عظیمی۰۹۹۸۱***۸۸۵جشنواره‌تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده سوم)آیفون SEکردستان
امیر رحمانی۰۹۹۸۱***۶۶۰جشنواره‌تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده دوم)آیفون SEخراسان شمالی
مهدی برات‌پور۰۹۹۸۱***۳۰۲جشنواره‌تابستان‌۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون SEاصفهان
سید امین موسوی۰۹۹۸۱***۰۵۷جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته هشتم)آیفون SEخوزستان
محسن حاجعلی۰۹۹۸۱***۷۹۶جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته هفتم)آیفون SEتهران
پروانه فروغی دهنوی۰۹۹۸۱***۵۰۲جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته ششم)آیفون SEتهران
فاطمه حیدری۰۹۹۸۱***۹۱۹جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته پنجم)آیفون SEاصفهان
فرزاد عیسی زاده۰۹۹۸۱***۹۵۷جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته چهارم)آیفون SEکردستان
سجاد براتی۰۹۹۸۱***۵۹۲جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته سوم)آیفون SEخوزستان
پیمان رئیسی۰۹۹۸۱***۳۹۵جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته دوم)آیفون SEچهارمحال بختیاری
مرتضی فلاحی۰۹۹۸۱***۸۳۸جشنواره بهار ۱۴۰۲ (هفته اول)آیفون SEتهران
صغرا سوادکوهی۰۹۹۸۱***۷۱۷جشنواره رمضان ۱۴۰۲آیفون ۱۳تهران
علی خادمی۰۹۹۸۱***۲۱۱جشنواره زمستان ۱۴۰۱آیفون ۱۳فارس
مهدی آراسته سنجبد۰۹۹۸۱***۱۷۸جشنواره زمستان ۱۴۰۱آیفون ۱۳تهران
علی هزاوه۰۹۹۸۱***۱۰۶جشنواره پاییز ۱۴۰۱ (آذر ماه)آیفون ۱۴تهران
ژیلا فیض بخش۰۹۹۸۱***۷۸۸جشنواره پاییز ۱۴۰۱ (آبان ماه)آیفون ۱۴آذربایجان شرقی
محمد هادی مالداری۰۹۹۸۱***۳۴۸جشنواره پاییز ۱۴۰۱ (مهر ماه)آیفون ۱۴خراسان رضوی
مهبد سیحون۰۹۹۸۱***۲۰۷جشنواره تابستان ۱۴۰۱ (پایان فصل)PS5تهران
نژاد یار احمدی۰۹۹۸۱***۹۹۵جشنواره تابستان ۱۴۰۱ (شهریور ماه)آیفون ۱۳کردستان
سمیه ذوالفقاری۰۹۹۸۱***۶۱۰جشنواره تابستان ۱۴۰۱ (مرداد ماه)آیفون ۱۳تهران
علیرضا هوشیار نشتیفانی۰۹۹۸۱***۸۴۲جشنواره تابستان ۱۴۰۱ (تیر ماه)آیفون ۱۳خراسان رضوی
محمد عیاد زارعی۰۹۹۸۱***۴۸۱جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته یازدهم)آیفون SEکرمانشاه
رضا شوندی۰۹۹۸۱***۹۳۸جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته دهم)آیفون SEقم
اکرم عامری تورزنی۰۹۹۸۱***۸۵۱جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته نهم)آیفون SEتهران
مائده داود زاده۰۹۹۸۱***۰۸۰جشنواره به سفر قطر کنیدسی میلیون تومانخراسان رضوی
حامد آهنگی مقدم۰۹۹۸۱***۶۴۹جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته هشتم)آیفون SEتهران
محمد حسین شهریاری۰۹۹۸۱***۵۷۷جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته هفتم)آیفون SEفارس
محمد لطفعلی نژاد۰۹۹۸۱***۰۰۳جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته ششم)آیفون SEکرمان
میثم رئیسی۰۹۹۸۱***۱۸۳جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته پنجم)آیفون SEسیستان و بلوچستان
امیر حسام جلیلی‌فر۰۹۹۸۱***۸۶۸جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته چهارم)آیفون SEخراسان رضوی
اردشیر سلیمانی۰۹۹۸۱***۹۹۴جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته سوم)آیفون SEاصفهان
مرتضی بابائیان۰۹۹۸۱***۰۷۱جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته دوم)آیفون SEتهران
محمد مولودی۰۹۹۸۱***۸۳۶جشنواره بهار ۱۴۰۱ (هفته اول)آیفون SEکردستان
محمد خاک نژاد۰۹۹۸۱***۴۵۸جشنواره پاییز ۱۴۰۰آیفون ۱۳تهران
فرخ پسیان۰۹۹۸۱***۵۲۷جشنواره تابستان ۱۴۰۰PS5تهران
مجتبی صدری۰۹۹۸۱***۵۰۶جشنواره بهار ۱۴۰۰آیفون ۱۲تهران
محمدرضا عفیفی زاد۰۹۹۸۱***۶۵۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانفارس
کمیل عباسپور۰۹۹۸۱***۲۱۱شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانمازندران
احمد جاسمى۰۹۹۸۱***۱۱۶شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانقم
مهدی رحمت پور۰۹۹۸۱***۹۹۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانالبرز
صغری گل سماغچه۰۹۹۸۱***۸۷۳شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهدی بیکدلو۰۹۹۸۱***۴۵۸شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانزنجان
زهرا شاه علي۰۹۹۸۱***۱۷۰شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
سینا شریفی۰۹۹۸۱***۳۷۳شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانکردستان
احتسام گاطع۰۹۹۸۱***۴۹۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانخوزستان
سعید فتح اله خانلو بریس۰۹۹۸۱***۲۱۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
رضا فتح پور کاشانی۰۹۹۸۱***۰۲۶شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
مهراد موسی الرضاءنجفی۰۹۹۸۱***۳۱۵شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانالبرز
فرهاد دست فروش کرمانی۰۹۹۸۱***۳۲۴شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانخراسان رضوی
محمدحسین وحیدی۰۹۹۸۱***۷۱۸شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
شیما صفرپور۰۹۹۸۱***۳۱۰شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
محدثه میرویسی۰۹۹۸۱***۲۷۷شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانتهران
حامد رشادت بی بی کند۰۹۹۸۱***۷۳۲شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
حسن صالحی۰۹۹۸۱***۴۵۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانخوزستان
صفر نورمحمدپور۰۹۹۸۱***۱۶۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
علی منعمی۰۹۹۸۱***۲۸۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون توماناصفهان
نرگس عزیزی۰۹۹۸۱***۵۴۸شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانکردستان
سید مهدی فاضلی کیا۰۹۹۸۱***۱۹۰شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخوزستان
علیرضا تقی یی۰۹۹۸۱***۰۷۵شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
نرگس مهربان۰۹۹۸۱***۴۱۶شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخراسان رضوی
صدرالدین حیدری۰۹۹۸۱***۱۱۲شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
فرزانه الیانی۰۹۹۸۱***۳۷۱شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانگیلان
رضا لطفیان۰۹۹۸۱***۳۰۴شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهران پورسدار۰۹۹۸۱***۳۵۰شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخوزستان
مجبوبه نصیری۰۹۹۸۱***۸۳۹شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
امیر بهادر انصافی۰۹۹۸۱***۵۰۷شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
فرخ دخت جوادی تبریزی امجد۰۹۹۸۱***۰۴۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانآذربایجان شرقی
میثم ابراهیمی۰۹۹۸۱***۳۶۰شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانبوشهر
فاطمه گرامی نژاد۰۹۹۸۱***۵۱۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران
مهدیه احکامی فر۰۹۹۸۱***۹۹۳شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانخراسان رضوی
رسول صفری۰۹۹۸۱***۴۸۴شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران