شاتل موبایل > تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت همراه

شاتل موبایل برای نخستین بار در ایران و با هدف کاهش پیچیدگی‌های انتخاب بسته و عدم تحمیل هزینه اینترنت مصرف آزاد، امکان استفاده از تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت همراه را برای مشترکین بسته‌های آغازین خود فراهم کرده است.

بر این اساس، در صورتیکه شما دارای یکی از بسته‌های آغازین (بجز بسته آغازین پایه) بصورت فعال باشید، با تمام شدن حجم اینترنت بسته آغازین خود و پیش از تمدید خودکار دوره بسته آغازین، می‌توانید مابقی ترافیک اینترنت مورد نیاز خود را تا پایان دوره بسته آغازین به صورت آزاد و بدون نیاز به خرید بسته مجدد با تعرفه ویژه ۰.۰۷۵ ریال به ازای هر کیلوبایت یا به عبارتی ۷۸.۶۵۰ ریال به ازای هر گیگابایت (بجای ۶.۰ ریال به ازای هر کیلوبایت معادل ۶۲۹.۱۴۵ ریال برای هر گیگابایت) مصرف کنید.

عرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت همراه این سرویس در دو صورت به صورت خودکار فعال می‌شود:

    • حجم اینترنت بسته آغازین خریداری شده زودتر از زمان مقرر برای تمدید به پایان رسیده باشد ولی مشترک همچنان دقایق مکالمه و تعدادی پیامک استفاده نشده در بسته اش باقی مانده و نیاز به استفاده از اینترنت داشته باشد.

    • حجم بسته اینترنت همراه مشترک به پایان رسیده باشد و مشترک آگاهانه و یا اتفاقی در حال استفاده از اینترنت با محاسبه نرخ آن براساس تعرفه مصرف آنها است، که این موضوع هزینه بالایی به مشترک تحمیل خواهد کرد.

این پایین ترین تعرفه مصرف آزاد اینترنت در بین اپراتورهای تلفن همراه کشور است که توسط شاتل موبایل عرضه شده است.