شاتل موبایل > FAQs > اینترنت بی سیم ثابت (TD-LTE) > چگونه می‌توانیم حجم باقی مانده از اینترنت سرویس TD-LTE خود را بررسی و کنترل نماییم؟

چگونه می‌توانیم حجم باقی مانده از اینترنت سرویس TD-LTE خود را بررسی و کنترل نماییم؟

Date

در حال حاضر از طریق مراجعه به مدیریت حساب اینترنتی و اپلیکیشن کاربردی شاتل موبایل میتوانید اطلاعات حساب و مصرف خود را کنترل نمایید.