چرا شاتل موبایل؟
fast network

ارائه خدمات
پرسرعت همراه

service coverage

پوشش گسترده
خدمات

self care

مدیریت آسان و شفاف
حساب‌کاربری

tariffs

بسته‌ها و تعرفه‌های
مقرون به صرفه

vas

خدمات محتوایی و
ارزش افزوده

vas

فروش و پشتیبانی ۲۴/۷
غیر حضوری و تلفنی دوزبانه

Tech

راهکارهای سازمانی
یکپارچه ثابت و سیار

service center

بیش از ۴۰۰ دفتر انحصاری
فروش و خدمات در سراسر کشور

cloud

پیش شماره
۰۹۹۸ با کد ۱

shatel

و شرایط ویژه برای
شاتلی‌هاشاتل موبایلی شوید