» مشترکین تجاری
ما در شاتل موبایل، علاوه بر امکان انتخاب شیوه های معمول پس پرداخت (پرداخت بعد از مصرف و دریافت صورت حساب) و یا پیش پرداخت (کاهش هزینه مصرف از اعتبار موجود در حساب)، برای نخستین بار در ایران امکان انتخاب شیوه های پیش و یا پس پرداخت را به صورت دوگانه برای چند سرویس خاص فراهم کرده ایم. بر این اساس , به عنوان مثال چنانچه مشترک شاتل موبایل باشید و یا مشترک یک سیم کارت دائمی که از سایر اپراتورها و با استفاده از خدمات ترابرد پذیری شماره با حفظ کد و شماره تلفن خود به شاتل موبایل مهاجرت کرده باشید، میتوانید خدمات دیتای مصرف آزاد و رومینگ بین الملل خود را به صورت پیش پرداخت استفاده کنید تا از دریافت صورتحساب های با مبلغ بالا جلوگیری کرده و برای این دسته از خدمات حد اعتبار جداگانه ای را تعیین کنید.
نوع سرویس خدمات پس پرداخت خدمات پیش پرداخت سیم‌کارت گردشگری
مکالمه درون شبکه ۴۹۹ ریال / دقیقه ۵۵۵ ریال / دقیقه بزودی
مکالمه برون شبکه ۵۷۰ ریال / دقیقه ۸۸۸ ریال / دقیقه بزودی
پیامک فارسی ۹۹ ریال / پیامک ۱۱۱ ریال / پیامک بزودی
پیامک انگلیسی ۱۶۹ ریال / پیامک ۲۲۲ ریال / پیامک بزودی
پیامک به خارج از کشور ۱۵۰۰ ریال / پیامک ۱۵۰۰ ریال / پیامک بزودی
اینترنت همراه 3G/3.75/4G/4.5G (مصرف آزاد) ۰.۴ ریال / کیلوبایت ۰.۶ ریال / کیلوبایت بزودی

براساس مصوبه قانون بودجه سال 1394 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 94/01/01 ، به هزینه هر پیامک مبلغ 10 ریال اضافه شده و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس های داخل کشور بر اساس تعرفه ثانیه‌ای خواهد بود و شما صرفا هزینه ثانیه های مصرف شده را پرداخت میکنید.

در شاتل موبایل هیچ هزینه ای تحت عنوان تماس بین شهری، تماس راه دور و یا تماس خارج استانی به مشترک تحمیل نمی شود و هزینه خدمات ارتباطی خارج از بسته های افزایشی مشترک، به طور شفاف و صرفا براساس جدول تعرفه های بالا محاسبه می شود.