» مشترکین تجاری
شاتل موبایل > محصولات و خدمات > رومینگ و تماس بین الملل
ازآنجا که امروزه سفر به بخش جدايی ناپذير زندگی انسان‌ها تبديل شده‌است، دسترسی هميشگی به خدمات ارتباطی نقش و جايگاه ويژه‌ای برای افراد يافته است. بدين منظور شاتل موبایل کوشيده‌ است تا با افزايش پوشش شبکه در خارج از کشور، با استفاده از سرويس رومينگ بين‌الملل، برای مشترکين خود امکان استفاده از خدمات شاتل موبایل را با تعرفه‌های مناسب فراهم آورد. با سرويس رومينگ بين‌الملل شاتل موبایل، نيازی به خريد سيم‌کارت کشور ميزبان نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از اين سرويس می توانند از سيم‌کارت خود برای برقراری و دريافت تماس و پيامک در کشورهای طرف قرارداد استفاده نمايند.