» مشترکین تجاری
با استفاده از این سرویس مشترک می‌تواند با چند کاربر دیگر با شماره‌های مجزا در یک زمان صحبت کند. هزینه مکالمه هر فرد بر عهده دعوت کننده از او به کنفرانس تلفنی می باشد و هیچ هزینه مضاعفی برای استفاده از این سرویس به طرفین تماس تحویل نمی شود.
این سرویس بصورت پیش فرض فعال است و استفاده از آن منوط به پشتیبانی از این خدمت توسط دستگاه تلفن همراهتان می باشد.
  • امکان استفاده از بسته‌ها و پروموشن‌ها برای کنفرانس تلفنی وجود ندارد.
  • این سرویس به صورت پیش‌فرض برای مشترکین شاتل قابل استفاده است.
  • امکان ایجاد زنجیره در کنفرانس تلفنی وجود ندارد و تنها یک نفر فرمانده‌ی کنفرانس تلفنی خواهد بود. (اضافه کننده‌ی شماره‌ی سوم به کنفرانس تلفنی، فرمانده خواهد بود.)
  • حداکثر 6 نفر می‌توانند در یک کنفرانس تلفنی حضور داشته باشند.