» مشترکین تجاری
شاتل موبایل > محصولات و خدمات > خدمات مکالمه > انتقال تماس های دریافتی
این سرویس به شما این امکان را می دهد تا بخش یا تمامی تماس های صوتی دریافتی تان را به یک شماره تلفن (همراه یا ثابت) دیگر منتقل کنید.

با شماره گیری کد دستوری #شماره تلفن مقصد*21* کلیه تماس های ورودی شما به یک شماره تلفن همراه و یا ثابت دیگر منتقل خواهد شد.


برای منتقل کردن تماس در زمان مشغول بودن خط می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

  1. شماره‌گیری کد دستوری # شماره مورد نظر به همراه کد * ۶۷ *
  2. مراجعه به منوی Divert یا Call Forwarding یا انتقال تماس از طریق گوشی‌های تلفن همراه و وارد کردن تلفن مورد نظر در بخش "در زمان مشغول بودن خط" یا "If busy".
 

برای منتقل کردن تماس ورودی در زمان پاسخ‌گو نبودن می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

  1. شماره‌گیری کد دستوری # شماره مورد نظر به همراه کد * ۶۱ *
  2. مراجعه به منوی Divert یا Call Forwarding یا انتقال تماس از طریق گوشی‌های تلفن همراه و وارد کردن تلفن مورد نظر در بخش «در زمان پاسخ‌گو نبودن» یا «If not answered».
 

برای لغو کردن انتقال انجام شده، می‌توان به یکی از روش‌های زیر عمل کرد:

  1. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری # ۲۱ # سرویس انتقال کلیه تماس های ورودی تان را لغو کنید.شما همچنین می توانید با شماره گیری کد دستوری # ۶۷ # سرویس انتقال تماس های ورودی در زمان مشغول بودن خط و شماره گیری کد دستوری # ۶۱ # سرویس انتقال تماس های ورودی در زمان پاسخ‌گو نبودن را لغو کنید
  2. مراجعه به منوی Divert یا Call Forwarding یا انتقال تماس از طریق گوشی‌های تلفن همراه و لغو یا Cancel کردن انتقال در هر بخش.